Adakah anda mempunyai ciri-ciri keusahawanan?

Psikometriks indeks keusahawanan (PIKEN) yang dibina oleh Prof. Madya Dr. Nor Aishah dari Universiti Kebangsaan Malaysia ini adalah satu ukuran nilai potensi kesediaan dalaman individu dari aspek psikologi iaitu sikap, pemikiran dan tingkah laku keusahawanan untuk menjadi usahawan.

Ciri-ciri

Ukur Nilai Potensi Diri

Bertujuan mengukur nilai potensi individu sebelum menjadi usahawan. Sikap, pemikiran dan tingkah laku merupakan dimensi yang sudah sedia ada dalam diri seseorang.

Penilaian Tepat dan Terperinci

Hasil daripada penyelidikan dan pengujian selama beberapa tahun. Keputusan dan saranan yang dihasilkan adalah sangat tepat dan terperinci.

Sasaran Membina

PIKEN juga dapat memberikan saranan yang bersesuaian bagi penambahbaikan sikap, tingkah laku and pemikiran individidu sebagai seorang usahawan.

Keputusan Berguna

Keputusan penilaian PIKEN boleh dicetak dan digunakan untuk tujuan-tujuan kursus keusahawanan di UKM.

Paparan

Bagaimana Piken Berfungsi?

Dimensi Psikologi

Sikap Keusahawanan

 

Adalah ciri asas yang menentukan kategori induk individu kerana ia 1) merupakan ciri yang paling sukar dibentuk melalui latihan; 2) mengambil masa yang amat lama membentuknya secara semula jadi dan 3) majoriti dapatan kajian merumuskan sikap merupakan satu-satunya ciri utama yang menentukan kejayaan individu setelah sudah menjadi usahawan.

Pemikiran Keusahawanan

 

Merupakan ciri kedua paling utama selepas sikap kerana 1) berbanding dengan sikap keusahawanan, ia sedikit lebih mudah dibentuk melalui latihan, 2) melalui latihan, keupayaannya boleh dipertingkatkan 3) majoriti dapatan kajian menunjukkan individu yang mempunyai pemikiran keusahawanan akan sentiasa mencari idea dan peluang keusahawanan sebelum menjadi usahawan.

Tingkahlaku Keusahawanan

 

Ciri ketiga paling utama selepas sikap dan pemikiran keusahawanan kerana 1) ia merupakan SATU BONUS kepada bakal usahawan kerana sudah mempunyai pendedahan yang banyak, 2) berbanding dengan sikap dan pemikiran keusahawanan, ia mudah dibentuk dengan memberikan pengalaman sahaja, 3) majoriti dapatan kajian menunjukkan individu yang mempunyai tingkah laku keusahawanan dari peringkat sekolah lagi biasanya memilih kerjaya usahawan.